Thiết kế và thi công phòng karaoke Kim Phụng Địa chỉ: TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Năm: 2018            

Thiết kế và thi công phòng karaoke Kim Phụng

Địa chỉ: TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Năm: 2018